Alt fra A til Å. Eller bedre: fra Achillea millefolium til Vitex agnus-castus. Mange av plantene som du kan lese om her, er viktige bestandeler i A.Vogel produktene.

For å gi deg en innblikk i den enestående verden av helsegivende planter, har vi samlet det viktigste av informasjonen om dem. Til glede for våre kunder!