background

Angelica archangelica L.

Kvann

Angelica archangelica


Historie

Betegnelsen Angélica er latinsk og er blitt avledet fra de greske ordene aggelikós og ággelos som betyr «bud» eller «engel». Ifølge legenden var det en engel som viste menneskene denne helbredende planten. Archangélica, fra gresk archággelos (=erkeengelaktig), er en forsterkende form som brukes for å fremheve den spesielle helbredende kraften denne planten har. Kvann nevnes for første gang av Matthäus Sylvaticus i det 14. århundret. Tabernae Montanus skriver i 1588 at det må være den hellige ånd eller de kjære englene som har hjulpet menneskeslekten med finne denne planten som har en legende roten og en fortreffelige kraft i seg. Ifølge ham ble planten i hovedsak benyttet i hus med pest, mot pesten selv og den pestbefengte luften. Han kalte den også for «giftrot» fordi den kunne hjelpe dersom man hadde spist eller drukket noe giftig.

Botaniske kjennetegn

Kvann har en kraftig rotstokk med tett rotnett. Ut fra roten vokser det en frodig bladrosett. Året etter vokser det opp en hul stengel med riller. Denne forgreiner seg øverst og blir opp til 2 m høy. De store bladene, som blir mindre jo høyere opp de står, er festet til stengelen med en bred bladslire og er tre ganger finnete. De grønnlig-hvite blomstene står i halvkuleformede, doble skjermer øverst og har et tverrsnitt som kan bli opp til 15 cm. Blomstene utvikler ellipseformede spaltefrukter. Etter å ha blomstret én gang, dør planten. Blomstringstiden varer fra juli til august.

Forekomst

Kvann trives på fuktig jord i de tempererte sonene i Europa og Asia, opp til Island. Den viltvoksende planten befinner seg spesielt i kystområdene ved Nordsjøen og Østersjøen. I Østerrike og Sveits støter man sjelden på den.

Bearbeidelse

I oktober og november blir røttene og rotstokkene fra de plantene som har blitt sådd om våren og biologisk dyrket, gravd opp, vasket og tørket. Disse tjener til fremstilling av alkoholuttrekk. Røttene på de plantene som allerede blomstrer eller har greiner som er spaltet, har ingen legende kraft mer. Kvannrot er ingrediens i likører og bittert brennevin som Chartreuse og Bénédictiner.

Om Alfred Vogel

Les den fascinerende historien om Sveits mest berømte naturopat og herbalist.

Les mer her