background

Aconitum napellus L. (Venusvogn)

Aconitum napellus


Historie 

Navnet Aconitum er avledet fra det greske ordet akónitos etter akóne som betyr «spiss» eller «skarp», og kônos som betyr «kjegle», noe som mest sannsynlig henspiller på de spisse bladene. I antikk språklig sammenheng knyttes navnet delvis til adjektivet akonitós som betyr «uovervinnelig», dels til navnet på fjelltoppen Akonitos i Pontos, hvor den trehodede hunden ble hentet opp fra underverdenen. Ifølge Ovid ble planten skapt av fråden fra dyret. Det latinske artsnavnet napellus er avledet fra nápus som betyr «knoll», og henspiller på de knollformede røttene.

Aconitum var velkjent i oldtiden. Medea skal ha tatt livet av sønnen sin med denne planten. Det blir også fortalt at Aristoteles fant sin død ved hjelp av venusvogn. Dioskurides nevner at røttene dreper skorpioner. Tidligere ble Aconitum benyttet på piler for å forgifte ulv. Avicenna er den første som beskriver bruken av planten ved neseblødning, lungeblødning, svimmelhet, kollaps, lammelser samt ved tuberkulose og epilepsi. Kineserne har i århundrer brukt et narkotikum som består av arum, hyos cyamus, datura og aconitum. Venusvogn har et stort antall folkelige betegnelser som nesten alle har tilknytning til den iøynefallende blomsterformen. Mange av betegnelsene henspiller på den blå fargen og den hjelmlignende formen.

Botaniske kjennetegn

Venusvogn er en flott plante på opp til 1,5 m med nesten sorte, knollignende, fortykkede, kjøttfulle røtter. Den opprette, kraftige stengelen har fem- til sjuspaltede, mørkegrønne blad med dype fliker. Bladene blir mindre jo høyere de står. De blåfiolette blomstene med det hjelmformede, øverste blomsterbladet er ordnet i tette blomsterklaser. Den såkalte hjelmen omslutter to langstilkede honningblad (nektarier), som også blir kalt «venusvognens duer». Fruktene dannes av tre belgkapsler med glinsende, sorte, trekantede frø som har vinger. Ved blomstringstid utvikler det seg en datterknoll fra rotknollen som bærer stengelen. I det påfølgende året får de nye plantene som utvikler seg fra knoppene næring fra denne datterknollen. Blomstringstiden varer fra juni til august.

Forekomst

Venusvogn finnes i hele Mellom-Europa, fra England til Karpatene og fra Portugal til Sverige i fjellrikt område opp til 3000 moh. Planten foretrekker fet, fuktig og gjødslet grunn, beitemarker og avfallsdynger.

Bearbeidelse

A. Vogel bearbeider den homøopatiske grunntinkturen i overensstemmelse med den aktuelle homøopatiske legemiddelboken HAB (Homöopathisches Arzneibuch). Han bruker ferske, hele Aconitum napellus L.-planter i begynnelsen av blomstringsstadiet. Potenseringen av dillusjonen gjøres ved å riste for hånd.

 

Om Alfred Vogel

Les den fascinerende historien om Sveits mest berømte naturopat og herbalist.

Les mer her