Alfred Vogels åtte grunnregler

Arbeidet til vår grunnlegger, Alfred Vogel hadde åtte grunnregler som var generelle regler for måten han forholdte seg til natur og helse på. Disse var også ledesnoret både for han og sine medarbeidere. 

 • 1. Naturlighet og livskvalitet

  I følge Vogel er et liv som i størst mulig grad er i samklang med naturen og bevisstheten på naturens krefter en sann livskvalitet. I en fullbyrdet tilværelse er man opptatt av å oppnå størst mulig grad av harmoni etter forbilde av naturen. 

 • 2. Egen omsorg

  Sunnhetens og livsgledens kilde er å finne i egen omsorg. Helse henger ofte sammen med livsinnstilling, leveforhold og livsførsel. Vogel mente derfor at det er viktig for mennesker å være bevisst på å spise naturlig og balansert, bevege seg tilstrekkelig og lytte til kroppens signaler. 

 • 3. Eget ansvar

  Vogel mente at kosthold og helse henger tett sammen. Han understreket derfor at det er svært viktig at det ikke bare er våre helseinstitusjoner som sørger for at det går bra med oss, men at vi selv også tar eget ansvar for dette. 

  "Legen eller terapeut er som en fjellfører", pleide Alfred Vogel å si, "han går riktignok foran og viser vei, men vi må gå veien selv." 

  Alfred Vogels råd lød som følger: 

  "Velg i hovedsak vegetarisk, naturlig og basisk fullverdig kost med mye råkost. Da har du allerede gjort mye av hva som trengs for å få en harmonisk og robust helse som varer lenge."

 • 4. Balanse som livsprinsipp

  Den som lever i balanse med seg selv og andre, lever sundt. Det gjelder å finne balansen mellom anstrengelser og avspenning, mellom aktivitet og ro, mellom åndelig og kroppslig arbeid. Disharmoni og ubalanse kan ofte være det som utløser negative effekter i kroppen mente Vogel. 

 • 5. Respekt og medfølelse

  Å leve i henhold til naturprinsippene er mye mer enn en teknikk. Det krever en indre holdning som er preget av en dyp forståelse av, så vel som respekt og sympati for skapelsen. 

  Hvis vi ønsker det motsatte av vold hvor mennesker, miljø eller dyr er involvert, så må vi lære å respektere livet som noe hellig. 

  For å tillate dyr som er en del av skapelsen, å lide i menneskers eksperimenter, er grusom og uforenlig med en holdning til respekt for naturen. 

 • 6. Streben etter bedre helse

  "Det er aldri for sent å hjelpe naturen i sin streben etter helbredelse, for naturens lov krever at vi skal bevare liv."

  Etter mange års sykdom har mange fått frisk helse takket være en streng forandring i deres liv, og med hjelp av naturlig medisin. Naturlig, holistisk medisin bekjemper ikke symptomer, men søker å eliminere årsakene til sykdommen. 

 • 7. Helhetsprinsippet

  "Hver platen er fullstendig i seg selv; Det går fra en formel basert på intelligens, sannsynlighetsberegning og klok planlegging. Den verdifulle verdien av den enkelte planten er truet hvis dens balansert struktur brytes fra hverandre". 

  Hvert stoff i en plante har en formål og betydning. De utfyller hverandre og fungerer som en helhet. 

  A.vogel la alle plantens virkestoffer forbli i sin naturlige kombinasjon. Takket være egenproduksjon av frø får vi god kvalitet på plantematerialet vårt. Vi dyrker frøplantene våre biologisk og på frisk jord som gir helt avkall på bruken av giftige eller miljøskadelige stoffer. 

 • 8. Kjærlighetens kraft

  La kjærligheten lede deg i alt ditt strev. Den er universets største kraft."

Om Alfred Vogel

Les den fascinerende historien om Sveits mest berømte naturopat og herbalist.

Les mer her