background

Videreforedling

Ekstraksjonen

For at det skal bli et naturmiddel eller et plantelegemiddel av en plante må virkestoffene i planten trekkes ut. Den enkleste formen for ekstraktfremstilling er tilberedelsen av te. Ferskplantetinkturene fra A. Vogel blir som oftest fremstilt ved hjelp av ekstraksjon – det vil si at nyplukkede planter, etter å ha blitt kontrollert, og etter at vanninnholdet er målt – blir hakket opp og lagt i en alkohol- og vannblanding. Den anvendte alkoholmengden er nøyaktig tilpasset planten og ekstraksjonsstoffene.

 • Tinkturer er uttrekk med ethylalkohol i forskjellige konsentrasjoner.
 • Vi benytter bare ethylalkohol uten denatureringsmidler. 
 • Andre delvis toksiske (giftige) løsningsmidler til ekstraksjon av virkestoffene gir vi avkall på, selv om det er slike som er tillatt brukt.
 • Alkoholmengden som tilpasses hver enkelt plante, løser ut flere virkestoffer enn vann eller planteolje ville kunne gjøre.
 • Den ferdige tinkturen inneholder et maksimum av naturlige virkestoffer.


Prosessen

 • Ved fremstillingen av ferskplantetinkturer bli plantene finhakket i en hakkemaskin eller cutter før man tilsetter en alkohol- og vannblanding (ekstraksjon).
 • For å kunne bestemme den nøyaktige alkoholmengden man trenger til ekstraksjonen, blir den vannmengden som plantene allerede inneholder, tatt hensyn til.
 • Så tilsettes alkoholblandingen – dette står så, avhengig av plantetype, fra noen timer til 14 dager – og man rører regelmessig rundt.
 • På denne måten blir flest mulig virkestoffer løst ut fra plantematerialet. Først etter den fullstendige ekstraksjonen blir tinkturen presset.
 • Vi anvender de optimale ekstraksjonsbetingelsene for hver plante. Visse planter tilsettes for eksempel alkohol- og vannblandingen uten at de hakkes opp. Hos andre stoppes ekstraksjonen etter en viss tid fordi vi vil forhindre at noen av plantestoffene bygges ned mens ekstraksjonen pågår.
 • De stoffene som ligger igjen etter ekstraksjonen, blir kompostert og på denne måten ført tilbake til det naturlige kretsløpet.
 • Kvalitetskontroll skrives hos oss med store bokstaver: Tinkturene gjennomgår vidtrekkende analyser og settes i karantene inntil de kan frigis.


Tinkturene

 • A.Vogels tinkturer inneholder maksimale mengder av de løsbare stoffene som finnes i en legeplante.
 • I noen tilfeller er dette det ferdige produktet – som for eksempel A.Vogel Echinaforce® – og i noen tilfelle blir det utgangsmateriale for forskjellige andre produkter fra A.Vogel.
 • Ved å blande ulike tinkturer etter A. Vogels oppskrifter blir komplekse preparater fremstilt, som eksempelvis Boldocynara.
 • Tinkturer blir på skånsomt vis fortykket under vakuum for så å brukes til tabletter, for eksempel Echinaforce® tabletter.
 • Tinkturer blir også tilsatt andre preparater for å berike disse. Det kan være for eksempel Santasapina hostesirup eller Echinacea Creme eller Echinacea Tannpasta.