background

Videreforedling

Ekstraksjonen

For at det skal bli et naturmiddel eller et plantelegemiddel av en plante må virkestoffene i planten trekkes ut. Den enkleste formen for ekstraktfremstilling er tilberedelsen av te. Ferskplantetinkturene fra A. Vogel blir som oftest fremstilt ved hjelp av ekstraksjon – det vil si at nyplukkede planter, etter å ha blitt kontrollert, og etter at vanninnholdet er målt – blir hakket opp og lagt i en alkohol- og vannblanding. Den anvendte alkoholmengden er nøyaktig tilpasset planten og ekstraksjonsstoffene.

 • Tinkturer er uttrekk med ethylalkohol i forskjellige konsentrasjoner.
 • Vi benytter bare ethylalkohol uten denatureringsmidler. 
 • Andre delvis toksiske (giftige) løsningsmidler til ekstraksjon av virkestoffene gir vi avkall på, selv om det er slike som er tillatt brukt.
 • Alkoholmengden som tilpasses hver enkelt plante, løser ut flere virkestoffer enn vann eller planteolje ville kunne gjøre.
 • Den ferdige tinkturen inneholder et maksimum av naturlige virkestoffer.


Prosessen

 • Ved fremstillingen av ferskplantetinkturer bli plantene finhakket i en hakkemaskin eller cutter før man tilsetter en alkohol- og vannblanding (ekstraksjon).
 • For å kunne bestemme den nøyaktige alkoholmengden man trenger til ekstraksjonen, blir den vannmengden som plantene allerede inneholder, tatt hensyn til.
 • Så tilsettes alkoholblandingen – dette står så, avhengig av plantetype, fra noen timer til 14 dager – og man rører regelmessig rundt.
 • På denne måten blir flest mulig virkestoffer løst ut fra plantematerialet. Først etter den fullstendige ekstraksjonen blir tinkturen presset.
 • Vi anvender de optimale ekstraksjonsbetingelsene for hver plante. Visse planter tilsettes for eksempel alkohol- og vannblandingen uten at de hakkes opp. Hos andre stoppes ekstraksjonen etter en viss tid fordi vi vil forhindre at noen av plantestoffene bygges ned mens ekstraksjonen pågår.
 • De stoffene som ligger igjen etter ekstraksjonen, blir kompostert og på denne måten ført tilbake til det naturlige kretsløpet.
 • Kvalitetskontroll skrives hos oss med store bokstaver: Tinkturene gjennomgår vidtrekkende analyser og settes i karantene inntil de kan frigis.


Tinkturene

 • A.Vogels tinkturer inneholder maksimale mengder av de løsbare stoffene som finnes i en legeplante.
 • I noen tilfeller er dette det ferdige produktet – som for eksempel A.Vogel Echinaforce® – og i noen tilfelle blir det utgangsmateriale for forskjellige andre produkter fra A.Vogel.
 • Ved å blande ulike tinkturer etter A. Vogels oppskrifter blir komplekse preparater fremstilt, som eksempelvis Boldocynara.
 • Tinkturer blir på skånsomt vis fortykket under vakuum for så å brukes til tabletter, for eksempel Echinaforce® tabletter.
 • Tinkturer blir også tilsatt andre preparater for å berike disse. Det kan være for eksempel Santasapina hostesirup eller Echinacea Creme eller Echinacea Tannpasta.

Om Alfred Vogel

Les den fascinerende historien om Sveits mest berømte naturopat og herbalist.

Les mer her