background

Naturmidlenes og plantelegemidlenes pioner

Fytoterapeut , kostholdsrådgiver og publisist

21 år gammel ledet Alfred Vogel et urte- og reformhus i Basel.
Ganske snart begynte han å fortelle kundene sine om naturens kraft, om sunt kosthold og sunn livsførsel gjennom foredrag og egne publikasjoner. Han begynte så å lage sine egne produkter som han solgte til kundene. Allerede på dette tidspunktet var Alfred Vogel overbevist om at et liv i samklang med naturen også betydde at man måtte ernære seg så naturlig og sunt som mulig.

I 1930-årene flyttet han virksomheten sin fra Basel til Teufen i Appelzellen. Her videreutviklet han sine ferdigheter som urtesamler og forfinet de naturmidlene han selv utviklet til husbruk. I Teufen gjorde han den avgjørende oppdagelsen at virkningen av ferske planter var vesentlig bedre enn virkningen av tørkede planter. Heretter fremstilte Alfred Vogel så langt det var mulig naturmidlene sine av så nyhøstede planter som det gikk an å skaffe.

I 1963, i en alder der andre tenker på pensjon, grunnla han Bioforce AG. I dag hører Bioforce AG til de fremste produsentene av naturmidler og plantelegemidler i mange europeiske land, Canada, USA og Australia.

Forsker og globetrotter

Alfred Vogel var hele sitt liv en lidenskapelig reisende. Han var interessert i alle de planter og urter som fantes. Derfor benyttet han enhver sjanse til å besøke fremmede kulturer.

Fra begynnelsen av 1950-tallet besøkte Alfred Vogel tallrike land på alle kontinenter. Hans spesielle interesse gjaldt alle folkegrupper som hadde nær tilknytning til naturen. Erfaringene han gjorde hos steppe- og urskogsfolk viste ham at naturen, når dens planter behandles med kyndighet og varsomhet, ofte kan utrette mer enn hva det moderne mennesket er i stand til med sine kunster. Hos Sioux-indianerne i Nord-Amerika oppdaget han for eksempel den immunstimulerende planten Echinacea purpurea (rød solhatt), som ble Alfred Vogels viktigste varemerke gjennom produktet Echinaforce.